13h

landezine | Circling the Avenue
אפריל 2018

dsc0506

XNET | לו הייתי רוטשילד
אוקטובר 2016

haas4600_l

Arch Daily | בית ספר רקפות
מאי 2015

haas8838_9502

LAN | גן השומרים
ינואר 2016

—

ידיעות חיפה | תכנית אב לשבילי אופניים
מרץ 2018

3_36

XNET | גן השומרים
ינואר 2016

2

Domus | בית ספר רקפות
מאי 2015

——-

כלבו | שביל אופניים חופי
מאי 2017

rakafot-school4

LAN | בית ספר רקפות
יוני 2015

screen-shot-2018-03-25-at-11.22.49-am

WLA | ספורטיילת בנימינה
פברואר 2014

8_36

XNET | לחשוב מחוץ לכיתה
אוקטובר 2014

screen-shot-2018-03-25-at-11.44.50-am

אדריכלות נוף | אם כך, גזע כרות הוא טוב…
מרץ 2015

4_7

XNET | מתי יהיו מדרגות נעות בהדר?
אוקטובר 2013

2_36

XNET | בוסתן וכרם בחצר
נובמבר 2013

30_36

XNET | הסקייטפארקים כובשים את ישראל
אוגוסט 2013

3_36

YNET | חיפה: מזרקה וכיכרות במקום….
נובמבר 2013

1-movila

XNET | ההוד יחזור להדר?
נובמבר 2013

screen-shot-2018-03-25-at-11.52.57-am

אדריכלות נוף | נעים על המוביל הארצי
יוני 2013

screen-shot-2018-03-25-at-11.58.32-am

כלבו חיפה | הושלמה הכנת תוכנית…
אוגוסט 2013

1-movila

מוניציפלי | סוד הגן הנעלם
אפריל 2013

2

מבנים | אות אדריכלות נוף 2013
אפריל 2013

5-movila

YNET | בקרוב יוקם הפארק הארוך ביותר…
יולי 2013